حسابداری مدیریت 

محل فعالیت

اسپریز ، دفتر مرکزی

ساعت کاری

شنبه تا چهار شنبه : از  ۸ الی ۱۹

پنج شنبه : ۸ الی ۱۷

شرایط احراز

 • آقا یا خانم
 • حداکثر سن ۳۵ سال

تحصیلات و تجربیات

 • ۲ سال سابقه کار مفید
 • دانش آموخته کارشناسی و یا کاردانی رشته‌حسابداری
 • آشنایی به کلیه امور مربوط به عملیات حسابداری
 • آشنایی با کاربرد مجموعه MS-Office در فرآیند های مالی و حسابداری
 • آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی بیمه و حقوق تجارت
 • آشنایی با نرم افزار سپیدار و دشت

وظایف و مسئولیت‌ها

 • انجام فرآیند های مربوط به ثبت و کنترل اسناد ، اوراق و کلیه رویداهای مالی
 • انجام امور مربوط به عملیات امور انبار و همچنین موجودی گیری انبار
 • انجام کلیه فرآیندهای مربوط به حقوق و دستمزد ، بیمه و مالیات
 • نظارت ، کنترل و ثبت کلیه فاکتور های فروشگاهی

ارسال رزمه

090255555680

Mail@esp.ir